Video Vallery

PATULOY ANG PANGARAP

PATULOY ANG PANGARAP. KABAYAN - Nais nyo bang makapag tapus din ng KOLEHEYO o di kaya mag SECOND MAJOR ? Katulad ni Josel, Kung kayo ay marami pang katanungan o gustong maunawaan tungkul sa CAP COLLEGE Distance Learning. KAYO PO AY AMING INA-ANYAYAHAN NA - sumali sa BACHELOR’S DEGREE Career Development Seminar on Friday May 13, 2016 at 10: AM Saturday May 14, 2016 at 10: AM Maraming mga kurses ang pwede mong pagpilian, Tulad ng BSBA Major in Management BSBA Major in Marketing AB Information Technology AB English AB Psychology AB Political Science AB History AB Mathematics AB Journalism AB Sociology MBA- Master of Arts in Business Administration ----------------------------------------------------------------- Pagkakataon n’yo na ito kabayan, Sa pamamagitan nang ICSA ay naghahandog ang CAP COLLEGE nang BACHELORS DEGREE DISTANCE LEARNING sa buong Middle East Para sa inyong mga katanungan, tumawag o magmensahe sa aming mga numero sa ibaba. **ICSA-KUWAIT CITY BRANCH Beside KFC, PANASONIC TOWER 8th floor, Office no. 25 Contact Number: 22403408, 97674078 look for Ms. Bhadz. ---------------------------------------------------------------- **ICSA-MAHABOULA BRANCH Block 2, Corner of street. 20 & street 201, Shawarma Express-Yellow Building, First Floor. Contact Number: 90921623 and look for Mr. Roland. ---------------------------------------------------------------- ICSA OFFICE HOURS: Saturday to Wednesday – from 10AM to 8PM Friday – from 9AM to 6PM Thursday - CLOSED Best regards Ms. Bhadz

Posted by ICSA Kuwait on Tuesday, April 26, 2016
......
......
......
Last modified: Wednesday, 18 May 2016, 12:22 AM